เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS)
จำหน่ายและติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำด้านการวางระบบสำรองไฟฟ้า รวมถึงการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ... Read more
Battery & Preventative Maintenance
จำหน่ายแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS Battery) ภายใต้แบรนด์ EverExceed รวมทั้งให้คำปรึกษาอาการเสียของเครื่องสำรองไฟ ตรวจเช็คสภาพเครื่อง แบตเตอรี่หมด แบตเตอรี่เสื่อม และบริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ... Read more
หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)
จำหน่ายและให้บริการติดตั้ง ซ่อมบำรุง และทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ให้กับทุกกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณภาพในการออกแบบโดยวัตถุดิบที่ใช้เป็นมาตราฐานสากล ... Read more
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator)
จำหน่ายและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ด้วยทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการเลือกขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้เหมาะสมกับการใช้งาน และให้คำแนะนำด้านการติดตั้ง ตำแหน่งที่ตั้งที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหาในอนาคต ตลอดจนวัสดุซับเสียง ... Read more
ตู้ Switchboard และ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
ออกแบบและผลิตตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าที่ใช้ในอาคารพักอาศัยหรือโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท รวมทั้งให้คำปรึกษา ออกแบบ และติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ควบคุมการทำงานโดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
Copyright © 2017 Suppornchai Intertrading Co.,Ltd. All Rights Reserved.